perjantai 14. helmikuuta 2014

Aiheuttaako tekijänoikeus ongelmia tutkimukselle – toinen otos

Kirjoitin blogissani viikko sitten Kopioston julkaisemasta tutkimuksesta, jonka mukaan tekijänoikeus aiheuttaa vain harvoin ongelmia tutkimukselle. Tutkimus perustui kyselyyn, joka oli tehty suurelle määrälle tutkijoita, joiden joukossa tekniikan, luonnontieteiden ja lääketieteen edustajat olivat enemmistönä. Tutkimuksen suunnittelussa mukana olivat mukana mm IPR-keskus ja Aalto-yliopisto.

Ihmettelin silloin tutkimusasetelmaa. Periaatteessa on hyvä käyttää laajoja otoksia, etteivät tutkijan ennakko-odotukset vaikuta tuloksiin. Tässä tapauksessa tiedetään kuitenkin aika todennäköisesti, että tekijänoikeudelliset ongelmat keskittyvät määrätyille tieteenaloille. Jopa EU:n tasolla on käyty neuvotteluja kielentutkimukseen liittyvistä tekijänoikeudellisista ongelmista (text mining). Ne ovat katkenneet oikeudenomistajien neuvotteluhaluttomuuden vuoksi. Postiluukusta tipahti tunti sitten äänitearkistojen kansainvälisen järjestön IASA Journal, jonka tuorein numero sisältää paljon tekijänoikeuksia koskevaa asiaa. Näin laajassa aineistossa todelliset ongelmakohdat hukkuvat massaan; itse olisin suositellut ositettua otantaa, jossa ensimmäisen vaiheen jälkeen olisi tehty tarkempi selvitys ongelmallisiksi osoittautuneilta alueilta.

Pian blogini julkaisemisen jälkeen Aalto-yliopiston tekijänoikeusasioista vastaava Maria Rehbinder lähetti kommentin, josta käy ilmi, että yliopiston näkemys asiassa on täysin erilainen kuin Kopioston – ainakin mitä tutkimuksen julkaisun yhteydessä esitetystä kannanotoista voi päätellä. Kommentti kannattaa toistaa tässäkin:
”Pekka Gronowin kirjoitus heijastaa myös minun arkikokemustani tutkijoiden tekijänoikeudellisessa neuvonnassa. Aalto-yliopiston kanta on jo pitkään ollut se että tarvitaan EU:n tasolla säädetty tutkimuspoikkeus joka mahdollistaa Europen Research Area –tasolla tutkimuksen ja tutkimustulosten julkaisemisen.” Rehbinderin mukaan ”Kopioston kanssa tehty selvitys tukee mahdollisuutta säätää jo nyt kansallisella tasolla tutkimuspoikkeus.”

Hyvä näin. Mutta ilmeisesti korrekti tapa markkinoida Kopioston selvityksen tuloksia olisikin ollut tällainen:
”Kopioston selvityksen mukaan tutkimusta koskevan poikkeussäännöksen ottamisesta tekijänoikeuslakiin olisi oikeudenomistajille niin vähän haittaa, että se voidaan toteuttaa välittömästi kansalaisaloitteessa ehdotetulla tavalla”.

Jos näin ei kävisikään, ministeri Paavo Arhinmäki on antanut virkamiehille toimeksiannon laatia esitys opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvistä tekijänoikeudellisista kysymyksistä. Hyvä näinkin; huono puoli asiassa on, että tutkimuksen tarvitsemat pienet poikkeukset saattavat jäädä opetukseen liittyvien laajojen kysymysten varjoon – niihinhän liittyy paljon suurempia taloudellisia intressejä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti