keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Britannia sallii tietokoneavusteisen tekstianalyysin

Britanniassa tuli viime sunnuntaina voimaan joukko tekijänoikeuslain muutoksia, joiden tarkoituksena on helpottaa teosten käyttöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijänoikeusasioista vastaava ministeri lordi Younger arvioi, että uudistukset hyödyttävät Britannian kansantaloutta seuraavien kymmenen vuoden aikana ainakin 250 miljoonalla punnalla poistaessaan turhaa byrokratiaa.

Osa muutoksista on sellaisia, jotka on jo toteutettu Suomessa. Britanniassakin voidaan nyt tehdä teoksista kopioita näkövammaisille ilman, että tekijältä tarvitsee erikseen pyytää siihen lupa. Kirjastoilla ja arkistoilla on nyt oikeus digitoida kaikkia aineistoja ja tietyin edellytyksin vaihtaa niitä keskenään. Vastaava säädös on olemassa Suomessakin, Britanniassa poikkeukset näyttäisivät olevan hieman laajempia. Suojattujen teosten käytöstä opetustoiminnassa on myös uusia säännöksiä.

Viime keväänä Suomessa keskusteltiin myös siitä, rajoittaako nykyinen tekijänoikeuslaki tieteellistä tutkimusta. Monien asiantuntijoiden mielestä Suomen laki estää tietokoneavusteisen tekstianalyysin kehittämistä. Jotta tutkija voisi esimerkiksi laskea, miten yleistä komparatiivimuotojen käyttö on suomenkielisessä sanomalehtitekstissä, hän on ensin kopioitava suuri määrä tekstejä tietokoneen muistiin. Nykyisen lain mukaan tämä ei ole sallittua ilman tekijöiden lupaa.

Lordi Yonger pitää tietokoneavusteisen tekstianalyysin ("text mining") sallimista tärkeänä askeleena tekijänoikeuslain uudistamisessa digitaalisen aikakauden vaatimusten mukaiseksi:

“The text and data mining exception is a particularly important step forward for researchers in the UK and will ensure they have the tools that they need to maintain their competitive edge in an increasingly global marketplace.”

Britanniassa on myös vireillä yksityistä kopiointia koskevien tekijänoikeuslain säännösten uusiminen. Näidenkin piti tulla voimaan jo viime sunnuntaina. mutta asia on sooittautunut odotettua hankalammaksi. Myös tekijänoikeuden ja parodian suhteita koskeva lainmuutos on toistaiseksi jäissä.