maanantai 18. marraskuuta 2013

Hyvitysmaksu työllistää yhä tuomareita

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on EU-direktiiviin perustuva maksu, joka peritään tiettyjen elektronisten laitteiden myynnistä kulttuurin tukemiseksi. Idea on hyvä. Hyvitysmaksu haluttiin kuitenkin kytkeä tekijänoikeuslakiin, ja siitä tehtiin korvaus ”yksityisen kopioinnin aiheuttamista haitoista”. Direktiivi ei kerro, miten haittojen suuruus voidaan arvioida. Ei ole edes selvää, pitääkö haittoja lainkaan todistaa, vai onko kyseessä eräänlainen juridinen fiktio. Tämä on johtanut jäsenvaltiot hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin. Iso-Britannia on yksinkertaisesti kieltänyt yksityisen kopioinnin ja todennut, ettei maksuja tarvitse periä, kun kukaan ei tee laillisia kopioita. Tämäkin mahtuu direktiivin puitteisiin.
 
Jos hyvitysmaksu on korvaus yksityisestä kopioinnista, sitä ei voida periä yritysten hankkimista laitteista. Yritys ei per definitio voi tehdä yksityisiä kopioita. Suomessa yrityskäyttöön myydyt laitteet on alun pitäen vapautettu hyvitysmaksusta. Useimmat EU-maat eivät kuitenkaan viitsineet eritellä yksityiseen ja yrityskäyttöön myytyjä laitteita, koska se on käytännössä työlästä, kunnes Euroopan tuomioistuin lokakuussa 2010 antamassaan ratkaisussa (C-467/08 Padawan SL v SGAE ) totesi, että menettely on direktiivin vastainen samalla tavoin kuin yksityisautojen tuonnista Suomessa aikaisemmin peritty vero.
Nyt monet jäsenvaltiot ovat samassa tilanteessa kuin Suomen valtio. Yritykset, joilta on peritty liikaa maksuja, haluavat rahansa takaisin. Rahat puolestaan on ajat sitten jaettu edelleen taiteilijoille ja tuottajille hyvitysmaksun tarkoituksen mukaisesti. Nyt valtiot yrittävät kiemurrella irti kiusallisesta tilanteesta. Ranskassa kansalliskokous teki pikaisen lainmuutoksen, jonka mukaan maksettuja hyvitysmaksuja ei voida periä takaisin, mutta perustuslakituomioistuin määräsi taannehtivan lain kumottavaksi. Alankomaissa hyvitysmaksutoimiston ja elektroniikkayhtiöiden välinen riita on edennyt toiseen oikeusasteeseen.
Kaikkein mielenkiintoisin tilanne on Espanjassa, Padawan-ratkaisun kotimaassa. Espanjan hallitus suuttui EU-tuomioistuimen päätöksestä niin paljon, että poisti hyvitysmaksun kokonaan. Valtion budjetissa osoitetaan nyt vuosittain viisi miljoonaa euroa samoihin tarkoituksiin kuin aiemmin perityt hyvitysmaksut. Kun Espanjan hyvitysmaksukertymä oli suurimmillaan yli 70 miljoonaa euroa, on selvää, etteivät tekijöitä edustaneet järjestöt ole ihastuneita (olkoonkin että osa kertymästä oli tullut yrityksille myydyistä laitteista, mikä oli direktiivin vastaista). Järjestöt vaativat Espanjan hallitukselta korvausta saamatta jääneistä hyvitysmaksuista. Hallitus puolestaan katsoo, että viisi miljoonaa euroa riittää täysin korvaukseksi kopioinnin aiheuttamista haitoista. Suurempia haittoja ei kukaan ole hallituksen mielestä pystynyt osoittamaan. Tämäkin kysymys todennäköisesti etenee aikanaan EU:n tuomioistuimeen.
On hyvitysmaksu toki löytänyt tukijoitakin. Latviassa maan hallitus ei vuoden 2005 jälkeen ole kertaakaan korottanut hyvitysmaksua. Tekijänoikeusjärjestöt valittivat hallituksen toimista perustuslakituomioistuimeen. Satversmes tiesa  totesi ratkaisussaan, että hallitus oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Latviassa hyvitysmaksujen suuruus tullaan tästä lähtien tarkistamaan säännöllisesti. Tuomioistuin ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, mikä on maksujen oikea taso.
Vastaavanlaisia juttuja on vireillä monissa maissa. Vastapuolina ovat yleensä tekijänoikeusjärjestöt että teollisuuden edustajat. Valtiot yrittävät perustella omia hyvitysmaksupäätöksiään, ja tuomioistuimet yrittävät löytää ympäripyöreästi kirjoitetusta direktiivistä ohjeita niiden laillisuuden arvioimiseen. EU:n tuomioistuimessa on jonossa Tanskasta tullut ennakkopäätöspyyntö riitajutusta, jossa osapuolina ovat meidän hyvitysmaksutoimistoamme vastaava Copydan Båndkopi sekä tuttu nimi, Nokia, entinen älypuhelinten valmistaja. Epäselvästi kirjoitetut direktiivit työllistävät tuomareita.
Kuluttajien mielipidettä ei kukaan ole kysynyt. Vaikka Espanjassa hyvitysmaksut on siirretty valtion maksettaviksi, laitteiden hinnat eivät paikallisten raporttien mukaan ole vastaavasti alentuneet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti