keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Perustetaanko esittävien taiteiden museo?

Kirjoitin viime kerralle musiikkimuseon perustamisesta. Monien mielestä Suomeenkin tarvittaisiin uusi kansallinen musiikkimuseo, joka kattaisi kaikki musiikin alat ja alueet. Useimmilla taiteen aloilla on jo omat valtakunnalliset erikoismuseonsa, ja musiikin museokin on ollut mukana opetusministeriön suunnitelmissa 1980-luvulta lähtien. Tällä hetkellä sen syntyminen ei kuitenkaan näytä kovin todennäköiseltä. Mikään jo olemassa olevista musiikkikokoelmista tai –museoista ei ole ilmoittautunut vetäjän rooliin, eikä valtiokaan ole avosylin tyrkyttämässä tukeaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on kuitenkin tullut mielenkiintoinen uusi avaus. 7.9.2012 julkaistu muistio Valtakunnalliset erikoismuseot; Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta esittää uuden esittävien taiteiden museon perustamista Suomeen. Selvityksen mukaan ”esittävien taiteiden kenttä kattaa useita taiteen aloja, kuten teatterin, musiikin, elokuvan, sirkuksen, tanssin, performanssin ja viihteen, joilla on myös runsaasti keskinäisiä yhtymäkohtia. Vuoden 1985 työryhmä esitti erillisiä valtakunnallisia erikoismuseoita musiikin ja näyttämötaiteiden kentälle, vaikka kansainvälisesti näitä teemoja tarkastellaan usein samoissa instituutioissa. Myös elokuvan voidaan museotoiminnan näkökulmasta katsoa kuuluvan esittäviin taiteisiin. Esittävät taiteet on riittävän laaja teema, joka mahdollistaa harkitun kokoelmatyön sekä laajan, suurta yleisöä kiinnostavan näyttelytoiminnan.”
Uusi ehdotus ei välttämättä nouse niinkään huolesta musiikkia kohtaan kuin tarpeesta rationalisoida entisestäänkin valtion tukea museoalalle. Selvityksessä ehdotetaan muitakin vastaavia toimenpiteitä, esimerkiksi lasimuseon ja designmuseon yhdistämistä. Kansainvälisesti katsoen kaikkien esittävän taiteen lajien yhdistäminen samaan museoon ei ole kovinkaan yleistä. Ruotsissa on onnistuneesti yhdistetty musiikki, ooppera ja teatteri, mutta ainoa yhdistetty musiikki-, teatteri- ja elokuvamuseo, joka tulee mieleeni, löytyy Vilnasta. Sinänsä tutustumisen arvoinen pieni museo, voin suositella. Sen sijaan erillisiä musiikkimuseoita on maailmalla paljon, jopa Burkina Fasossa.
Suomen oloissa esittävien taiteiden museon perustaminen voisi kuitenkin olla realistista. Tällä alueella on Suomessa tällä hetkellä vain yksi toimiva erikoismuseo, Teatterimuseo. Se on hyvin hoidettu pieni museo, jonka erikoisnäyttelyt ovat saaneet kiitosta, mutta suuria yleisömääriä se ei ole vetänyt. Vuonna 2011 Teatterimuseossa oli 10,578 maksanutta kävijää, Kiasmassa lähes 90,000. Museolla ei ole riittänyt resursseja uusiin avauksiin, esimerkiksi sirkusaineiston keräämiseen.
Elokuvalle on pitkään puuhattu omaa museota. Suomen elokuva-arkisto alkoi jo aikanaan kerätä elokuvien lisäksi myös erilaista elokuviin liittyvää esineistöä, joka on nykyisin Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa eli Kavassa. Toistaiseksi Elävän kuvan museon kokoelmat eivät ole avoinna yleisölle. Kavan toimiala on kuitenkin paljon elokuvaa laajempi, siihen kuuluu myös radio- ja televisio-ohjelmien arkistoiminen. Radio- ja televisiomuseo on jo olemassa Lahden vanhalla radioasemalla, ja Elävän kuvan museo tarvitsisi ilmeisesti uuden kodin.
Musiikin tilannetta käsittelin jo edellisessä kirjoituksessani. Kansallista musiikkimuseota ei ole eikä ihan heti ilmeisesti tulekaan, ja olemassa olevien kokoelmien väliin jää mittavia aukkoja, joista suurin on moderni populaarimusiikki. Tyhjästä ei kuitenkaan tarvitse aloittaa. Jos vaikkapa Teatterimuseo, Elävän kuvan museo, Kansansoitinmuseo ja Sibelius-museo innostuisivat yhdistämään voimansa, tuloksena olisivat jo varsin mittavat kokoelmat. Jos museolle saataisiin riittävät tilat, se voisi ottaa suojiinsa myös uusia alueita.
Tämä kaikki tietysti vain ajatusleikkinä. Teatterimuseo on esittänyt mietinnöstä oman kantansa, jossa se suhtautuu varsin epäilevästi ehdotukseen, ellei alalle saada merkittäviä uusia resursseja. Tämä on realismia. Ministeriö ei vielä ole esittänyt omaa kantaansa ehdotukseen, kyseessä on vain selvitysmiehen paperi. Kuntaliitoksissakin tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa, toistaiseksi tarjolla ei ole kumpaakaan.
Esittävien taiteiden museo tuntuu kuitenkin niin houkuttelevalta ajatukselta, että jokin suurempi kaupunkikin voisi innostua siitä. Esittävien taiteiden yhdistämisestä löytyisi paljon synergiaa, samat henkilöt ovat usein toimineet monilla aloilla. ETM:ään pitäisi tietysti myös saada digitaalinen yhteys olemassa oleviin esittävien taiteiden ääni- ja kuva-arkistoihin, mukaan luettuna Yleisradion arkistot. Hyvin suunnitellut erikoisnäyttelyt vetäisivät museoon taatusti yleisöä, kuka tietää vaikka pääsisimme Guggenheim-museolle luvattuihin kävijämääriin….

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti