perjantai 5. lokakuuta 2012

Tarua ja totta piratismista

Sain hiljattain käsiini amerikkalaisen virallisjulkaisun Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit andPirated Goods. suomeksi suunnilleen Havaintoja yrityksistä mitata tuoteväärennösten ja piratismin taloudellisia vaikutuksia. Raportin on tuottanut United States Government Accountability Office (GAO), joka vastaa suunnilleen Valtiontalouden tarkastusvirastoa Suomessa. Kuivan tuntuinen raportti osoittautui varsinaiseksi salapoliisikertomukseksi. GAO:n tarkastajat ovat selvittäneet, miten luotettavia virallisissa raporteissa esitetyt arviot piratismin taloudellisista vaikutuksista ovat. Osalle ei löytynyt minkäänlaista todellisuuspohjaa, mutta ne kiertävät virallisissa raporteissa ja lehdistössä täytenä totena.

Hyvä esimerkki tästä on arvio, jonka mukaan amerikkalaiset yritykset menettäisivät vuosittain 200 - 250 miljardia dollaria piratismin vuoksi. Tiedon lähteeksi on ilmoitettu liittovaltion poliisi FBI, mutta FBI ilmoitti GAO:lle, ettei sillä ole mitään tietoa luvun lähteistä tai laskutavasta, eikä se voi vahvistaa sitä. Kansainvälisen kauppakamari (ICC) on puolestaan esittänyt arvion, jonka mukaan 5 – 7 prosenttia maailmankaupasta muodostuisi piraattituotteista. Muistan nähneeni luvun myös suomalaisessa lehdistössä. Luku päätyi jopa OECD:n raporttiin, vaikka sen lähteitä ei ole voitu selvittää. Vuonna 2007 OECD sanoutuikin irti luvusta ja arvioi sen sijaan, että piraattituotteiden osuus on alle 2 prosenttia.
Kaksi prosenttia maailmankaupasta on suuri summa, mutta jos joku olettaa, että se koostuu suosikkielokuvista ja musiikista, hän on väärässä. Yhdysvaltain tullin GAO:lle esittämien laskelmien perusteella piraattituotteiden kärjessä ovat kengät ja merkkivaatteet, joiden osuus oli yli puolet. Sitten seurasivat elektroniikka, lääkkeet ja savukkeet. Median osuus kaikista piraattituotteista oli tässä arviossa vain kolme prosenttia. GAO muistuttaakin, että piratismin vaikutus eri maissa ja eri aloilla vaihtelee suuresti ja kaikkien tietojen yleistämiseen on suhtauduttava varovaisesti.
Piratismi on lainvastaista ja sen määrän arvioiminen on jo lähtökohtaisesti haastavaa. Tähän on kuitenkin olemassa erilaisia menetelmiä, alkaen tiettyjen raaka-aineiden kulutuksesta ja päätyen takavarikkojen tilastoimiseen ja kuluttajakyselyihin. Jos tutkijat ilmoittavat arvioiden pohjana käyttämiensä lukujen lähteet sekä laskutavat, käyttäjä voi itse arvioida lukujen luotettavuutta. GAO valittaa kuitenkin, etteivät teollisuuden intressijärjestöt useinkaan voi tai halua esittää näitä tietoja esittämistään luvuista.
Vaikka piratismin laajuus tunnettaisiinkin, sen taloudellisten vaikutusten arvioiminen on toinen ongelma. Julkisuudessa näkee usein arvioita, joissa piraattituotteiden (enemmän tai vähemmän luotettavasti arvioitu) määrä on kerrottu tuotteiden vähittäiskauppahinnalla ja sen jälkeen todetaan tuottajien menettäneen vastaava summa. Suomessa jopa tuomioistuimet näyttävät käyttäneen tätä menetelmää. GAO huomauttaa kuitenkin, että taloustieteen näkökulmasta on erittäin epätodennäköistä, että kaikki piraattituotteita ostaneet kuluttajat olisivat hankkineet vastaavan laillisen tuotteen. Empiiristen tutkimusten perusteella on yleensä päädytty kertoimiin, jotka ovat huomattavasti alhaisempia. Jos suhde on 0,1, kymmenen piraattituotetta syrjäyttää yhden laillisen.
Vielä hankalampaa on arvioida piratismin kokonaisvaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Useimmat GAO:n haastattelemat asiantuntijat valittivat, ettei tähän ole luotettavia menetelmiä. GAO muistuttaa myös, että taloustieteen näkökulmasta piratismilla voi olla myös myönteisiä vaikutuksia. ”Jos halutaan arvioida piratismin nettovaikutuksia, negatiivisten vaikutusten ohella on otettava huomioon positiiviset. Vaikka yksi haastattelemamme asiantuntija katsoikin, ettei piratismilla ole talouteen mitään myönteisiä vaikutuksia, toiset asiantuntijat totesivat, että myönteisiä vaikutuksia on olemassa ja ne olisi myös otettava huomioon. Positiivisista vaikutuksista on kuitenkin vähän tutkimuksia…”
Jos ajatus piratismin myönteisistä vaikutuksista kokonaistalouteen tuntuu yllättävältä, voidaan esimerkiksi ajatella, että väärennettyjen cd-levyjen suosio kasvattaisi laillisten cd-soitinten kysyntää.
Piratismi ja tuoteväärennökset ovat vakava ongelma. Jos Suomessa tilaa internetistä Viagraa, voi syyttää pelkästään itseään, mutta on maita, joissa väärennettyjä lääkkeitä löytyy apteekistakin. Piratismi on kuitenkin niin monimutkainen asia, että päätöksenteon pohjana pitäisi olla mahdollisimman luotettavaa tietoa sen laajuudesta ja vaikutuksista. On huolestuttavaa, jos jopa virallisiin tilastoihin päätyy lukuja, jotka tarkemmin tutkittaessa osoittautuvat tuulesta temmatuiksi. Jos se on näin helppoa, alan ymmärtää, miksi Eurokriisi syntyi…

 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti